Om SAM

SAM handlar om social interaktion om media. SAM utvecklar en plattform för sociala media baserat på begreppen Second Screen och Content Syndication.

Vad är det nya med SAM? Istället för att användarna skall leta efter TV-relaterad information, så kommer relevant information genom innehållssyndikering(Content Syndication) att nå användaren på dennes Second Screen.

Dynamisk Syndikering av Mediainnehåll och Innehåll från Sociala medier för 2nd Screen

Uppkopplade enheter har förändrat sättet som människor interagerar med media på: från passivt och enkelriktat till proaktivt och interaktivt. Användare nuförtiden kommenterar och rekommenderar TV-program och söker efter relaterad information, och de gör detta både med sina vänner och i en bredare social kontext. Denna utveckling brukar sammanfattas i begreppet Second Screen. En marknadsföringsform som ligger nära detta begrepp är Innehållssyndikering: Digitalt innehåll skapas och distribueras genom ett antal olika marknadsföringskanaler. Detta möjliggör effektiv kontroll, leverans och användarfeedback. SAM kommer att utveckla en avancerad plattform för sociala media som bygger på dessa två begrepp – Second Screen och Innehållssyndikering.

SAM erbjuder öppna och standardiserade sätt att interaktivt karaktärisera, upptäcka och syndikera mediainnehåll. Användare kommer att kunna konsumera och medproducera mediainnehåll från olika syndikerade källor genom att använda olika synkroniserade enheter – från surfplattor och smartphones till bärbara datorer och uppkopplade TV-apparater. Med SAMs hjälp kan innehållsleverantörer skapa rikare, utökade upplevelser runt med mediainnehåll som bas, som TV-program och on-demand-video.

Hur kan SAM göra din TV-upplevelse bättre?

Second Screen UsageMänniskor som konsumerar media och TV-program kommer att ha en komplett lösning inom räckhåll. SAM kommer att integrera kontextinformation och komplex social funktionalitet för att erbjuda kontextuell information om deras nuvarande och faktiska intressen. Detta kommer att erbjuda användarna en utökad upplevelse som ger dem möjlighet att upptäcka ny information om ämnet,  och kommer att prata om och dela sin upplevelse med andra användare som också är intresserade av samma ämne. Även om de inte kan göra några kommersiella affärer, så kommer SAM att få dem att bli mer engagerade och att göra affärer med andra.

I denna del av vår webbplats visar vi med konkreta, om än illustrativa, scenarier hur SAM stödjer både innehållsproducenter och –konsumenter i en mediavärld såsom den ser ut efter projektet. Dessa scenarier kommer att finslipas under projektets gång.

De fokuserar på användarpartnernas roll under projektet. Bibliographic Data Services (BDS), leverantör av media-metadata, Deutsche Welle, den tyska multimediakanalen, samt TV-tillverkaren TPVision, ett joint venture mellan Royal Philips Electronics och TPV Technology.

Hur kommer SAM att påverka dina affärer?

Resultat från SAM kommer att stödja olika affärsintressenter och –sektorer. Särskilt gäller detta mediasändare, innehållsleverantörer, mjukvaruföretag och byråer för digital marknadsföring. Alla intressentgrupper kommer att gynnas på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Bortsett från kärnfunktionerna för dynamisk social innehållssyndikering för Second Screen, så kommer SAM-plattformen att erbjuda ett antal vidare fördelar. Dessa inkluderar hantering av online-rykte, kundfeedback, realtidsstatistik och insamlande eller bevakning av mediarelaterat socialt innehåll via Second Screen.

SAM vänder sig mot stora, snabbväxande marknadssektorer till exempel Second Screen, Surfplattor, Sociala Media och  Digital marknadsföring. Innehållssyndikering har idag betydelse framföra allt inom de industrier som hanterar fysiska produkter. Dess användning växer, och andra områden närmar sig denna teknik. Trots inledande framgångar så lider den nya marknaden för Second Screen av ett antal briser, som delvis kommer att lösas med dedikerade SAM-lösningar.

Följ nyheterna på denna webbsite och SAM på Twitter för att hålla dig uppdaterad om hur SAM påverkar Second Screen, Innehållssyndikering och Digital Marknadsföring. Du kan bli medlem i SAM-communityt för att ta del av resultat och projektutveckling som kan komma till nytta inom ditt område.

Sociala Media, Innehållssyndikering och Digital marknadsföring är stora, nya miljardmarknader, som ändå förväntas växa radikalt de kommande åren. SAM-projektet strävar efter att integrera dem i ett holistiskt och öppet ramverk, samtidigt som det tar sig an en annan växande marknad – Second Screen. Plattformen kommer dessutom erbjuda talad dialoginteraktion. Dessa element kommer att smältas samman för att kunna erbjuda tjänster inom både smarta enheter och tv-apparater.

SAM-målen i detalj:

Karaktärisering av målen

Med implementationen av ”SAM Media Delivery Platform”, siktar projektet på att implementera följande egenskaper.

 • Varumärkes- och konsumentskydd
 • Hantering av personliga data
 • Hantering, karaktärisering och syndikering av innehåll
 • Skapande av kontextbaserade, dynamiska sociala communities
 • Dynamisk kontextbaserad innehållsupptäkt
 • Deltagande av privata sociala grupper
 • Utvinnande av kontextuell och social information för vidare processning
 • Skärmrendering av standard-widgets
 • Taligenkänning för dialoginteraktion
 • Enhetsmedvetenhet
 • Marknadsplatser för innehåll och tjänster
 • Geo-baserad marknadsföring
 • Personalisering genom anpassning

Teknologi

SAM har definierat sju grundläggande mål angående teknologi:

 1. Att skapa en avancerad plattform för sociala media som erbjuder ett öppet sätt att definiera, karaktärisera, upptäcka, socialt konsumera, syndikera och interagera med mediatillgångar
 2. Att skapa en dynamisk, kontextcentrerad social interaktion som baseras på mediaanvändning och användning av Second Screen.
 3. Att bygga sociala communities som baseras på användarkonsumerad media, beteende och intressen som uttrycks i interaktionen med systemet och med andra användare.
 4. Att leverera öppna och standardiserade format för att beskriva mediatillgångar och ett ramverk för att konfigurera dem, som kan användas av tredjepartsleverantörer av mjukvara för att enkelt bygga socialt orienterade appar för Second Screen.
 5. Att skapa avancerade sätt att interagera med sociala media för Second Screen genom att använda state-of-the-art-lösningar för dialoginteraktion och målorienterade mashup-tekniker
 6. Att leverera avancerade tekniker för extraktion, datakaraktärisering och social analys, inklusive målorienterade känsloattitydsanalys
 7. Att göra det möjligt för företag, speciellt SMEer, att analysera den allmänna publikreaktionen på publicerat innehåll, påverkan av kampanjer i sociala media, annonsering och andra marknadsaktiviteter.

Forskning

SAM kommer också att skapa värde för ett flertal forskningsområden, som därmed kommer att nå bortom dagens state-of-the-art.

De viktigaste områdena för projektet är:

 • Sociala media
 • Second Screen
 • Digital Marknadsföring
 • Innehållssyndikering
 • Opinion Mining
 • Mashups och Widgets
 • Dialogsystem
 • Kontextmedvetenhet

Affärer

SAM har definierat följande nyckelmål vad gäller affärssidan:

 • För att säkerställa att ett tvärsnitt av mediaanvändare och deras communities är engagerade i projektet deltar industrispelare som Deutsche Welle (tysk internationell tv- och radiokanal), BDS (distributör av mediametadata) och TPVision, leverantör av TV-apparater. Slutanvändare representeras av två skolor, som genom sina 11-18-åriga elever kommer att testa påverkan av och acceptansen för SAM.
 • Att adressera de frågor som är viktiga för kommersiell exploatering, såsom curatering av redaktionellt material, personlig integritet och varumärkesintegritet.
 • Ett erbjuda affärsmodeller, exploateringsplaner och en uthållighetsmodell för att ta projektresultaten vidare, inkludering av tredje part och att möjliggöra framtida kommersialisering.

Vidare är ett viktigt affärsmål konsument- och varumärkesskydd. Allt arbete i sfären runt sociala media innebär närkontakt med en stor mängd integritetsfrågor.