Over SAM

SAM staat voor Socializing Around Media, samenkomen rondom media. SAM ontwikkelt een platform om Social Media en branded content te samen laten komen op het 2nd Screen (ook wel ‘tweede scherm’).

Wat is het innoverende van SAM? Waar tot nu toe kijkers op zoek moesten gaan naar content als aanvulling op een tv-programma, zal bij SAM de juiste content zich vanzelf aandienen op het 2nd Screen. Lees er meer over op deze website!

Dynamische social & media Content Syndication voor 2nd Screen

Doordat er steeds meer apparatuur is met een internetverbinding, verandert de manier waarop tv-kijkers met media omgaan: van passief en ontvangend naar proactief en interactief. Kijkers reageren nu op tv-programma’s en bevelen programma’s aan aan anderen, zoeken gerelateerde informatie. Dit gebeurt binnen eigen sociale kring, maar ook als onderdeel van een bredere community. Deze recente ontwikkeling staat bekend als ‘2nd Screen’. Hieraan gerelateerd is een marketingaanpak die Content Syndication wordt genoemd: centraal geproduceerde digitale content die wordt verspreid over diverse marketingkanalen.  Dit zorgt voor betere controle over de content, over de verspreiding en over gebruikersfeedback. SAM zal een geavanceerd distributieplatform ontwikkelen met sociale eigenschappen, dat is gebaseerd op de twee concepten ‘2nd Screen’ en ‘Content Syndication’.

SAM levert open, gestandaardiseerde manieren om op interactieve manier media content te duiden, ontdekken en verspreiden. Kijkers krijgen de mogelijkheid om mediacontent te consumeren en prosumeren die afkomstig is van diverse gesyndiceerde bronnen, via verschillende gesynchroniseerde apparaten zoals tablets, phablets en smartphones, maar ook via laptops en tv’s met een internetverbinding. Contentuitgevers kunnen rijkere, verbeterde gebruikerservaringen creëren rondom hun eigen media content, waaronder rondom de programmering, rondom tv-programma’s en rondom video-on-demand.

Hoe kan SAM je televisie-ervaring verrijken?

Second Screen UsageKijkers van tv-programma’s hebben een complete oplossing binnen handbereik. SAM integreert contextafhankelijke informatie en complexe sociale functionaliteiten die contextueel relevante informatie bieden die past bij hun actuele interesse. Dit biedt Eindgebruikers een verrijkte ervaring waarbinnen ze nieuwe informatie kunnen ontdekken over het onderwerp, waardoor ze erover kunnen praten en waardoor ze het kunnen delen met anderen die ook geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. Hoewel Eindgebruikers zelf niet commercieel bezig zijn, faciliteert SAM hen wel om meer betrokken te zijn en daarmee meer voldoening te voelen.

In dit onderdeel van onze website worden concrete maar illustratieve scenario’s uiteengezet die laten zien hoe SAM zowel de producenten als de consumenten van content ondersteunt, via een omgeving die na het project in productie wordt genomen. Tijdens het project zal er een keuze worden gemaakt uit de scenario’s die verder worden uitgewerkt.

De scenario’s zullen gericht zijn op de rol van de gebruikerspartners die deelnemen aan het project:  de Contentleverancier Bibliographic Data Services (BDS), de Duitse multimediaomroep Deutsche Welle en de producent van tv-apparatuur TPVision, wat een samenwerking is tussen Royal Philips Electronics en TPV Technology.

Hoe draagt SAM bij aan uw bedrijfsdoelen?

De resultaten van SAM ondersteunen verschillende zakelijke stakeholders en sectoren, met name omroepen, Contentverrijkingsleveranciers, softwarebedrijven en Digital Marketing-bureaus. Voor elke stakeholdergroep zijn andere voordelen, die we hieronder uiteenzetten. Afgezien van haar centrale eigenschap dat het sociale content en mediacontent distribueert naar het 2nd Screen, biedt SAM ook aanvullende voordelen, waaronder het managen van de online reputatie, luisteren naar klanten, het vergaren van real-time statistieken en het verzamelen/monitoren van sociale content rondom tv-uitzendingen.

Het SAM-project springt in op de snelgroeiende vraag in populaire markten als 2nd Screen, tablets, Social Media en Digital Marketing. Content Syndication wordt tot nog toe primair toegepast in markten voor tastbare producten. Het gebruik ervan groeit, waarbij ook andere domeinen (als media en entertainment) deze aanpak overwegen. Ondanks het initiële succes heeft de opkomende markt van 2nd Screen -toepassingen nog een aantal tekortkomingen die we met gerichte SAM-toepassingen zullen adresseren.

Volg het SAM-nieuws op deze website en op Twitter om de SAM-ontwikkelingen te volgen op het gebied van 2nd Screen -toepassingen, Content Syndication en Digital Marketing. Wanneer u deel uitmaakt van de ontwikkelingen binnen het SAM-project, kunt u deel uitmaken en profiteren van de resultaten.

Social Media, Content Syndication en Digital Marketing zijn innovatieve miljardenmarkten, waarin de komende jaren nog een significante groei te verwachten valt. Het SAM-project doet een voorstel om deze gebieden te bundelen in een holistisch, open framework, waarbij tegelijkertijd wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de groeimarkt van het 2nd Screen, dat wordt gekoppeld aan spraakinteractie. Deze elementen zullen worden gecombineerd in tv-toepassingen en in 2nd Screen-applicaties.

De doelen van SAM in detail

Kenmerken

Door het SAM mediadistributieplatform te creëren, wil het project de volgende zaken realiseren:

 • Bescherming van merken en consumenten.
 • Management van persoonlijke gegevens.
 • Management van contentmateriaal, metadata en contentdistributie.
 • Bouwen van dynamische, contextuele sociale community’s.
 • Dynamisch ontdekken van contextafhankelijke content.
 • Participatie binnen besloten sociale groepen.
 • Gebruikersdata voor toekomstige exploitatie.
 • Schermonafhankelijke, systeemonafhankelijke, gestandaardiseerde widgets.
 • Spraakherkenning en doeluitlokking.
 • Schermherkenning.
 • Marktplaats voor content en diensten.
 • Geo-marketing.
 • Personalisatie door instelbaarheid.

Technologie

SAM heeft zeven centrale technologiedoelen:

 1. Het creëren van een geavanceerd, centraal geleid distributieplatform met sociale eigenschappen, dat iedereen de mogelijkheid biedt om mediacontent te ontdekken, te consumeren, ermee te interacteren, te duiden, te karakteriseren en te verspreiden.
 2. Het inzetten van media en mobiele apparaten die geschikt zijn voor het weergeven van aanvullende visuele media (2nd Screen) , om op dynamische wijze te zorgen voor sociale interactie binnen een vooraf bepaalde context.
 3. Het bouwen aan sociale community’s rondom geconsumeerde media, door analyses uit te voeren naar het gebruikersgedrag en –interesses op de site.
 4. Het maken van open en gestandaardiseerde formaten voor het gestructureerd beschrijven van mediacontent en een raamwerk voor de configuratie en gebruik ervan door software van derde partijen, om eenvoudig sociaalgeoriënteerde apps te maken voor 2nd Screen.
 5. Het bouwen van geavanceerde middelen voor interactie met Social Media op het 2nd Screen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste spraakherkenningstechnieken en resultaatgerichte technieken voor het combineren van widgets.
 6. Het leveren van geavanceerde technieken voor dataextractie, datatypering en sociale analyses, inclusief gerichte sentimentanalyses.
 7. Het faciliteren van met name het MKB in het analyseren van hoe doelgroepen reageren op gepubliceerde content en van de impact van Social Media-campagnes, reclames en andere marketinguitingen.

Onderzoek

De toegevoegde waarde van SAM aan veel onderzoeksgebieden is dat het ertoe kan bijdragen dat innovatieve onderzoeken verder kunnen gaan dan huidige, innovatieve methoden. De belangrijkste onderzoeksgebieden voor dit project zijn:

 • Social Media
 • 2nd Screen
 • Digital Marketing
 • Content Syndication
 • Opinievergaring
 • Widgets en widgetcombinaties
 • Spraakherkenning en dialoogsystemen
 • Contextbewustzijn

Bedrijven

SAM is een antwoord op de volgende centrale bedrijfsdoelen:

 • Garanderen dat een doorsnede van mediagerelateerde bedrijven en hun community’s bij het project betrokken zijn, waaronder bedrijven als Deutsche Welle (Duitse, internationaal opererende omroeporganisatie), BDS (distributeur van verrijkte mediametadata), en TPVision (producent van media-apparaten). Om te onderzoeken in welke mate de ontwikkelingen in SAM worden gebruikt en waarde toevoegen aan Eindgebruikers, doen twee scholen mee, met scholieren in de leeftijd van 11-18 jaar.
 • Het adresseren van hindernissen die van cruciaal belang zijn voor zowel de commerciële exploitatie als voor het behoud van persoonlijke integriteit, zoals redactionele curatie van content, privacy en merkintegriteit.
 • Het ontwikkelen van bedrijfsmodellen, exploitatieplannen en een duurzaam model om de projectresultaten voort te zetten, het betrekken van derde partijen en het faciliteren van toekomstige commercialisatie.

Een aanvullend bedrijfsdoel is het beschermen van merken en consumenten. Privacygerelateerde kwesties zijn inherent aan werken binnen het vakgebied van Social Media.

Meer informatie

Aanvullende informatie over het SAM-project is beschikbaar op onze website (Engelstalig). Wanneer u informatie zoekt die niet beschikbaar is via de website, kunt u contact opnemen met onze projectcoördinator Stuart Campbell (stuart@campbell@tiekinetix.com).